[נדחה]מרוץ ג' 2020- למען מלאכיות הדממה[נדחה]

חפש לפי:
שם משפחה שם פרטי
מספר הזמנה
כתובת דוא"ל 

סטטוסשם משפחהשם פרטימיןשנת לידהמקצההזמנהעיראגודה
1
Page size:
select
 34 items in 1 pages
רשום שגןאילוןזכר1958 10 ק"מ תחרותי683044נתניה 
רשום שגןאלונהנקבה1989 10 ק"מ תחרותי683044נתניה 
רשום שגןהילית נקבה1991 10 ק"מ תחרותי683044נתניה 
רשום בן חייםאורןזכר19842 ק"מ תחרותי683414תל אביב -יפו 
רשום איזנשטייןליאורנקבה1996 10 ק"מ תחרותי683541תל אביב -יפו 
רשום גדרון איקונומורחלנקבה19715 ק"מ הליכה עממי685349בת ים 
רשום איקונומואיתמר זכר20065 ק"מ הליכה עממי685349בת ים 
רשום איקונומומוריה נקבה20015 ק"מ הליכה עממי685349בת ים 
רשום מיכאלייונתןזכר20145 ק"מ הליכה עממי685349בת ים 
רשום איקונומוסוטיריוסזכר1973 10 ק"מ תחרותי685349בת ים 
רשום קיסראדרזכר19872 ק"מ תחרותי679420תל אביב -יפו 
רשום רשףדניאלנקבה19882 ק"מ תחרותי679420תל אביב -יפו 
רשום סידיאילןזכר1973 10 ק"מ תחרותי680149רמת גן 
רשום ורדיליאור נקבה1991 10 ק"מ תחרותי680180כפר יונה 
רשום אדרעיגלעדזכר19685 ק"מ תחרותי685123תל אביב -יפוTRIMAX
רשום שטיינפלד כהןאופירנקבה2001 10 ק"מ תחרותי685341קדימה-צורן 
רשום שטיינפלד מסיעלנקבה1973 10 ק"מ תחרותי685341קדימה-צורן 
רשום buzagloomriזכר19703 ק"מ תחרותי683093מחסיה 
רשום ראובניאריאלהנקבה19905 ק"מ תחרותי683099צרעה 
רשום ראובנישיזכר19865 ק"מ תחרותי683099צרעה 
רשום גלבמןצביזכר1983 10 ק"מ תחרותי683130קריית אונו 
רשום במברוןאושרתנקבה19763 ק"מ תחרותי683198קריית אונו 
רשום במברון עופרי זכר20113 ק"מ תחרותי683198קריית אונו 
רשום במברוןאיילזכר20133 ק"מ תחרותי683198קריית אונו 
רשום במברוןאלוןזכר2015300 מ' קטקטים עד גיל 6683198קריית אונו 
רשום צבריאירזכר20123 ק"מ תחרותי683220קריית אונוסיסטמטיקס
רשום צברבועזזכר19795 ק"מ תחרותי683220קריית אונוסיסטמטיקס
רשום צברעיינהנקבה19803 ק"מ תחרותי683220קריית אונוסיסטמטיקס
רשום צבראלוןזכר2015300 מ' קטקטים עד גיל 6683220קריית אונו 
רשום טחורשליאורזכר19663 ק"מ תחרותי683239מבשרת ציון 
רשום טחורשמזלנקבה19663 ק"מ תחרותי683239מבשרת ציון 
רשום טחורשאופירזכר20073 ק"מ תחרותי683239מבשרת ציון 
רשום טחורשהדרנקבה20103 ק"מ תחרותי683239מבשרת ציון 
רשום חןליאתנקבה19745 ק"מ הליכה עממי683312ניר עקיבא 
Powered By ShvoongTix