Swim From the Heart Haifa, Israel, May 28, 2021

חפש לפי:
שם משפחה שם פרטי
מספר הזמנה
כתובת דוא"ל 

סטטוסשם משפחהשם פרטימיןשנת לידהמקצההזמנהמספר חזהעיראגודה
Page size:
select
 499 items in 10 pages
רשום פלדגילזכר1966מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"68617797שכניהעולם המים
רשום אוסטלובלריסהנקבה1965מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"68617971נתניהוינגייט
רשום אמיתישלמהזכר1954מקצה בינוני 2.5 ק"מ - "הלב החזק"686180604תל אביב -יפו 
רשום גרנותשגיאזכר1966מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"68807637ראשון לציוןאקוותיקים
רשום אלפסיצייצקהנקבה1961מקצה בינוני 2.5 ק"מ - "הלב החזק"689614620גילון 
רשום כהןיוסיזכר1964מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"689617178חיפה 
רשום קוןגלזכר1966מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"688552130קיסריה 
רשום ברקצחיזכר1977מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"688552131כרם מהר"ל 
רשום איסטומיןאנטוליזכר1976מקצה קצר 900 מטר - "הלב הבריא"688557916חיפה 
רשום יבלונקהאילזכר1971מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"68815668כפר מנחםהקבוצה של הראל
רשום לבהראלזכר1968מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"68815669כפר מנחםהקבוצה של הראל
רשום פלגאמירזכר1972מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"68815670כפר מנחםהקבוצה של הראל
רשום רוזנפלדמוריאלזכר2009מקצה קצר 900 מטר - "הלב הבריא"685828909קריית אתאמכבי ביאליק
רשום מלכיאלילי-יםזכר2002מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"685853141אודים 
רשום רוזינסקירונהנקבה2003מקצה בינוני 2.5 ק"מ - "הלב החזק"685861595חיפה 
רשום רוןגבריאלהנקבה1947מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"686183126חיפהשחיה בכיף דדו
רשום זילברשטייןדןזכר1961מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"686184159תל אביב -יפו 
רשום פליויונתןזכר1986מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"68619298כפר סבאעולם המים
רשום טונקונוגיולנטיןזכר1979מקצה בינוני 2.5 ק"מ - "הלב החזק"689620621כפר סבא 
רשום אדןבניזכר1947מקצה בינוני 2.5 ק"מ - "הלב החזק"689621622חיפה 
רשום EliasDaryaנקבה2006מקצה קצר 900 מטר - "הלב הבריא"689623926בנימינה-גבעת עדה 
רשום פרידמןליאתנקבה1973מקצה בינוני 2.5 ק"מ - "הלב החזק"688692513חיפהEasyswim
רשום PiatkowskiJoavזכר1971מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"688693135תל אביב -יפו 
רשום פרדמןטלזכר1965מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"68869689תל אביב -יפועולם המים
רשום מנסורריהאם נקבה1984מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"686200160חיפה 
רשום CohenLiorזכר1975מקצה בינוני 2.5 ק"מ - "הלב החזק"686201523תל אביב -יפוXtriM
רשום שורץמיטלנקבה1979מקצה בינוני 2.5 ק"מ - "הלב החזק"686202542רמת השרוןבנות הים
רשום קרני אשכנזישירינקבה1979מקצה בינוני 2.5 ק"מ - "הלב החזק"689624623חיפה 
רשום רוטפלדיגאלזכר1955מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"68962585עתליתמסטר טיבעון
רשום חיימוביוסיזכר1977מקצה בינוני 2.5 ק"מ - "הלב החזק"689628625קדימה-צורן 
רשום קולטוןסיוןנקבה1993מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"688563132נשר 
רשום hirshberganatנקבה1967מקצה בינוני 2.5 ק"מ - "הלב החזק"688572588גבעתיים  
רשום לויטןמיכאלזכר1976מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"688577133חיפה 
רשום שוחטאבנרזכר1964מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"688212128חגלה 
רשום נחומידרורזכר1974מקצה קצר 900 מטר - "הלב הבריא"688216903תל אביב -יפוTLV SWIM
רשום ויינרנירזכר1982מקצה בינוני 2.5 ק"מ - "הלב החזק"688223585מנוף 
רשום holtzmanramiזכר1961מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"68587634כוכב יאיראקואתיקים
רשום בן דוראוריזכר1976מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"685983143גבעת שמואל 
רשום volovichdov זכר1957מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"68599213חיפהeasyswim
רשום רהבעודדזכר1966מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"68620441מאוראקוותיקים
רשום FriedmanShlomitנקבה1967מקצה בינוני 2.5 ק"מ - "הלב החזק"686205605זכרון יעקב 
רשום גולדמןאמנוןזכר1973מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"68620999שכניהעולם המים
רשום מזרחיורדנקבה1971מקצה בינוני 2.5 ק"מ - "הלב החזק"688700591קריית אתא 
רשום מורדגן זכר1974מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"688703127כפר תבורתמסחי מסחה
רשום פלדמןגל זכר1999מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"68870486נופיתנופשית
רשום פריאריקזכר1965מקצה בינוני 2.5 ק"מ - "הלב החזק"689629626מנות 
רשום סהראיילזכר1964מקצה ארוך 4.2 ק"מ - "הלב החזק"6896305כפר המכביb-together
רשום מירטנבאוםיגאל זכר1968מקצה בינוני 2.5 ק"מ - "הלב החזק"689631629חיפה 
רשום בוקרהגרנקבה1977מקצה בינוני 2.5 ק"מ - "הלב החזק"686210606בנימינה-גבעת עדה 
רשום אלוששחרזכר1986מקצה בינוני 2.5 ק"מ - "הלב החזק"686214607חדרה 
Powered By ShvoongTix