חצי מרתון מרוץ מודיעין ה-15 || 22.11.2019

חפש לפי:
שם משפחה שם פרטי
מספר הזמנה
כתובת דוא"ל 

סטטוסשם משפחהשם פרטימיןשנת לידהמקצההזמנהמספר חזהעיראגודה
Page size:
select
 4471 items in 90 pages
רשום דוריגאלזכר197310 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין6556911152מודיעין-מכבים-רעות 
רשום דורליאורזכר20061.8 ק"מ עממי (ללא מדידת זמנים)6556919489מודיעין-מכבים-רעות 
רשום גסוחנהנקבה196321.1 ק"מ תחרותי655693115מודיעין-מכבים-רעות 
רשום בנאישירנקבה20045 ק"מ תחרותי6580223678מודיעין-מכבים-רעות 
רשום נוייפתחזכר2015300 מ' אפרוחים (הורה + ילד)6580262664מודיעין-מכבים-רעות 
רשום צירטובאריהזכר198310 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין6580491400מודיעין-מכבים-רעות 
רשום פיינרמןעמיחיזכר20091.8 ק"מ תחרותי6593376623מודיעין-מכבים-רעות 
רשום כהןמלינקבה197621.1 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין659345196מודיעין-מכבים-רעות 
רשום סבןמיכאלזכר19751.8 ק"מ עממי (ללא מדידת זמנים)65934910010מודיעין-מכבים-רעות 
רשום קרמרתומרזכר197910 ק"מ תחרותי (כניסה למתחם VIP) - לתושבי מודיעין6539871424מודיעין-מכבים-רעות 
רשום קרמריותםזכר20111.8 ק"מ עממי (ללא מדידת זמנים)65398710286מודיעין-מכבים-רעות 
רשום קרמרנדבזכר20131.8 ק"מ עממי (ללא מדידת זמנים)65398710289מודיעין-מכבים-רעות 
רשום שימולדודזכר196421.1 ק"מ תחרותי653425338מודיעין-מכבים-רעות 
רשום נחמיאסיאירזכר19771.8 ק"מ עממי (ללא מדידת זמנים)6566719988מודיעין-מכבים-רעות 
רשום נחמיאסיונתן זכר2015300 מ' אפרוחים (הורה + ילד)6566712665מודיעין-מכבים-רעות 
רשום בניאןנבוזכר2015300 מ' אפרוחים (הורה + ילד)6564122551מודיעין-מכבים-רעות 
רשום זוהרחגיזכר199721.1 ק"מ תחרותי656441160ירושלים 
רשום יםאביזכר198321.1 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין656457182מודיעין-מכבים-רעותמעוז טריאתלון
רשום דומובאילונה פזנקבה20055 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין6557183768מודיעין-מכבים-רעותAnatomic
רשום נבוןעמיזכר195610 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין6557241318מודיעין-מכבים-רעות 
רשום שמחיארזזכר196910 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין6557381475מודיעין-מכבים-רעות 
רשום שוורץמשהזכר196410 ק"מ תחרותי (כניסה למתחם VIP) - לתושבי מודיעין6544701462מודיעין-מכבים-רעותAnatomic
רשום נבותאורןזכר198310 ק"מ תחרותי6544711319תל אביב -יפו 
רשום מאוראלון זכר198310 ק"מ תחרותי6544711291קדימה-צורן 
רשום ששוןמאיהנקבה199321.1 ק"מ תחרותי655167356רמת גן 
רשום יצחקישרוןנקבה199321.1 ק"מ תחרותי655168190רמת גן 
רשום אדלריעקבזכר196110 ק"מ תחרותי6551881035שילת 
רשום SteelJonnyזכר198021.1 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין65521628מודיעין-מכבים-רעותAnatomic
רשום שלזינגריהונתןזכר20071.8 ק"מ תחרותי6549376709מודיעין-מכבים-רעות 
רשום שלזינגרמיהנקבה20101.8 ק"מ תחרותי6549376710מודיעין-מכבים-רעות 
רשום שלזינגרשירה נקבה20121.8 ק"מ תחרותי6549376711מודיעין-מכבים-רעות 
רשום ווילצינסקינועםזכר198721.1 ק"מ תחרותי658051148נס ציונה 
רשום רבינוביץדןזכר194410 ק"מ תחרותי6580801428רחובות 
רשום צורףיותםזכר20101.8 ק"מ תחרותי6580866651מודיעין-מכבים-רעות 
רשום לשץדורוןזכר19675 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין6557563942מודיעין-מכבים-רעות 
רשום לשץדגניתנקבה19681.8 ק"מ עממי (ללא מדידת זמנים)6557569870מודיעין-מכבים-רעות 
רשום ShavitAmosזכר197021.1 ק"מ תחרותי65578125מודיעין-מכבים-רעותהחברים של שניאור
רשום סימהאיטהנקבה20091.8 ק"מ תחרותי6595696598מודיעין-מכבים-רעות 
רשום שרירעיריתנקבה197110 ק"מ תחרותי6595731493רחובותI run it
רשום אדדהללנקבה20111.8 ק"מ עממי (ללא מדידת זמנים)6621359070מודיעין-מכבים-רעות 
רשום ניזרישרוןזכר197721.1 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין656493252מודיעין-מכבים-רעות 
רשום ניזרייהליזכר200510 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין6564931326מודיעין-מכבים-רעות 
רשום עוזאוריזכר2014300 מ' אפרוחים (הורה + ילד)6565102673מודיעין-מכבים-רעות 
רשום פרידמןדניאלינקבה20081.8 ק"מ עממי (ללא מדידת זמנים)65668710159מודיעין-מכבים-רעות 
רשום פרידמןשמואלזכר19661.8 ק"מ עממי (ללא מדידת זמנים)65668810162מודיעין-מכבים-רעות 
רשום בוקאביגדורזכר197621.1 ק"מ תחרותי65669870מודיעין-מכבים-רעותמועדון ארוחת הבוקר
רשום אברמוביץצביזכר19505 ק"מ תחרותי6539973602מודיעין-מכבים-רעותAnatomic
רשום אמירמיכהזכר196110 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין6540191064מודיעין-מכבים-רעות 
רשום בן ישעיהומאירזכר197621.1 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין65402384מודיעין-מכבים-רעות 
רשום אדדאיתמרזכר20131.8 ק"מ עממי (ללא מדידת זמנים)6621359069מודיעין-מכבים-רעות 
Powered By ShvoongTix