חצי מרתון מרוץ מודיעין ה-15 || 22.11.2019

חפש לפי:
שם משפחה שם פרטי
מספר הזמנה
כתובת דוא"ל 

סטטוסשם משפחהשם פרטימיןשנת לידהמקצההזמנהמספר חזהעיראגודה
Page size:
select
 4471 items in 90 pages
רשום רייףאיתיזכר198521.1 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין654277326מודיעין-מכבים-רעות 
רשום חמואברהםזכר198121.1 ק"מ תחרותי654281171אשדוד 
רשום שגיביונתןזכר197410 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין6542881458מודיעין-מכבים-רעות 
רשום שלזינגריהונתןזכר20071.8 ק"מ תחרותי6549376709מודיעין-מכבים-רעות 
רשום שלזינגרמיהנקבה20101.8 ק"מ תחרותי6549376710מודיעין-מכבים-רעות 
רשום שלזינגרשירה נקבה20121.8 ק"מ תחרותי6549376711מודיעין-מכבים-רעות 
רשום סקירההדרנקבה20051.8 ק"מ תחרותי6549606605מודיעין-מכבים-רעות 
רשום יגלרוניזכר195921.1 ק"מ תחרותי655000179מודיעין-מכבים-רעות 
רשום קנטייואבזכר20065 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין6550044123מודיעין-מכבים-רעותAnatomic
רשום מאיררחלינקבה199821.1 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין654302229מודיעין-מכבים-רעות 
רשום כהןשבונקבה19581.8 ק"מ תחרותי6543316526שוהם 
רשום כהןניסיםזכר19551.8 ק"מ תחרותי6543336523שוהם 
רשום בן סינירותםנקבה20101.8 ק"מ עממי (ללא מדידת זמנים)6595759294מודיעין-מכבים-רעות 
רשום בן סיניעופרזכר20111.8 ק"מ עממי (ללא מדידת זמנים)6595759293מודיעין-מכבים-רעות 
רשום בן סיניאיתןזכר20131.8 ק"מ עממי (ללא מדידת זמנים)6595759292מודיעין-מכבים-רעות 
רשום גופראוריזכר197321.1 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין656147107מודיעין-מכבים-רעותאופן Run
רשום סינגר גופרעמריזכר20091.8 ק"מ תחרותי6561476600מודיעין-מכבים-רעות 
רשום קופרמןיוניזכר196210 ק"מ תחרותי6561501408לפידאופןrun
רשום קרמרתומרזכר197910 ק"מ תחרותי (כניסה למתחם VIP) - לתושבי מודיעין6539871424מודיעין-מכבים-רעות 
רשום קרמריותםזכר20111.8 ק"מ עממי (ללא מדידת זמנים)65398710286מודיעין-מכבים-רעות 
רשום קרמרנדבזכר20131.8 ק"מ עממי (ללא מדידת זמנים)65398710289מודיעין-מכבים-רעות 
רשום אביקסיסספירנקבה199610 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין6550471032מודיעין-מכבים-רעות 
רשום גבאירועיזכר199710 ק"מ תחרותי6550471128ראשון לציון 
רשום Herzfeldakivaזכר197821.1 ק"מ תחרותי65830613מודיעין-מכבים-רעות 
רשום ששוןמאיהנקבה199321.1 ק"מ תחרותי655167356רמת גן 
רשום יצחקישרוןנקבה199321.1 ק"מ תחרותי655168190רמת גן 
רשום אדלריעקבזכר196110 ק"מ תחרותי6551881035שילת 
רשום SteelJonnyזכר198021.1 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין65521628מודיעין-מכבים-רעותAnatomic
רשום שימולדודזכר196421.1 ק"מ תחרותי653425338מודיעין-מכבים-רעות 
רשום נחמיאסיאירזכר19771.8 ק"מ עממי (ללא מדידת זמנים)6566719988מודיעין-מכבים-רעות 
רשום נחמיאסיונתן זכר2015300 מ' אפרוחים (הורה + ילד)6566712665מודיעין-מכבים-רעות 
רשום ניסןנעהנקבה199821.1 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין654337253מודיעין-מכבים-רעות 
רשום שורקירועיזכר20055 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין6543694169מודיעין-מכבים-רעותמעוז טריאתלון
רשום מאור מסיקהרפיזכר195910 ק"מ תחרותי6544681292מודיעין-מכבים-רעות 
רשום הראלתמינקבה197010 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין6561511167מודיעין-מכבים-רעותQUEENS
רשום ילינקאמירזכר197010 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין6562401234מודיעין-מכבים-רעות 
רשום בר נסשני נקבה199421.1 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין65626091מודיעין-מכבים-רעות 
רשום אלפיאורלינקבה19801.8 ק"מ עממי (ללא מדידת זמנים)6572159145מודיעין-מכבים-רעות 
רשום אלפישיזכר19801.8 ק"מ עממי (ללא מדידת זמנים)6572159147מודיעין-מכבים-רעות 
רשום אלפישחרנקבה20071.8 ק"מ עממי (ללא מדידת זמנים)6572159146מודיעין-מכבים-רעות 
רשום מאיריבועזזכר19655 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין6552293944מודיעין-מכבים-רעות 
רשום שימאירינקבה20005 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין6552294190מודיעין-מכבים-רעות 
רשום עיזרדבינקבה19645 ק"מ תחרותי6552644028מודיעין-מכבים-רעות 
רשום אברמוביץצביזכר19505 ק"מ תחרותי6539973602מודיעין-מכבים-רעותAnatomic
רשום אמירמיכהזכר196110 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין6540191064מודיעין-מכבים-רעות 
רשום בן ישעיהומאירזכר197621.1 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין65402384מודיעין-מכבים-רעות 
רשום ניצןציוןזכר19775 ק"מ תחרותי - לתושבי מודיעין6595783993מודיעין-מכבים-רעות 
רשום סידיאבירםזכר197610 ק"מ תחרותי6595811341רחובות 
רשום חכימיקוביזכר19771.8 ק"מ תחרותי6595826492מודיעין-מכבים-רעות 
רשום פרידמןדניאלינקבה20081.8 ק"מ עממי (ללא מדידת זמנים)65668710159מודיעין-מכבים-רעות 
Powered By ShvoongTix