מרוץ גיא - מרוץ ע"ש גיא אלגרנטי (אלגרה) 21.9.2019

חפש לפי:
שם משפחה שם פרטי
מספר הזמנה
כתובת דוא"ל 

סטטוסשם משפחהשם פרטימיןשנת לידהמקצההזמנהמספר חזהעיראגודה
Page size:
select
 738 items in 15 pages
רשום רםאלעדזכר20073 ק"מ תחרותי6547232034תל אביב -יפו 
רשום רםגיאזכר20112 ק"מ תחרותי6547233065תל אביב -יפו 
רשום גנניעמיתזכר196610 ק"מ תחרותי65472413כפר ויתקיןOHAD LION HEART
רשום שגיבמאינקבה199810 ק"מ תחרותי65237831רעננה 
רשום בן משהעדינקבה19965 ק"מ תחרותי6523871023בית חשמונאי 
רשום שגיבחןנקבה196610 ק"מ תחרותי65238833רעננה 
רשום ברקוביץתומרזכר19792 ק"מ תחרותי6524123012תל אביב -יפו 
רשום הוכמןדורזכר198810 ק"מ תחרותי65448266תל אביב -יפו 
רשום הוכמןמעייןזכר2015300 מ' קטקטים עממי (גילאי 0-6)6544824524תל אביב -יפו 
רשום כהןאבנקבה19975 ק"מ הליכה עממי6545324003תל אביב -יפו 
רשום רוזנברגרועיזכר20013 ק"מ תחרותי6554122037תל אביב -יפו 
רשום סשןשרהנקבה198910 ק"מ תחרותי65542772תל אביב -יפו 
רשום ריפינסקיצביקהזכר19665 ק"מ הליכה עממי6554374041תל אביב -יפו 
רשום אטיאסעידן זכר20045 ק"מ תחרותי6530131079תל אביב -יפו 
רשום אטיאסשגיאזכר20075 ק"מ תחרותי6530131080תל אביב -יפו 
רשום בלוךמיכאלזכר20093 ק"מ תחרותי6556842004תל אביב -יפורצי מנשה
רשום ברקוביץגיאזכר20102 ק"מ תחרותי6524123013תל אביב -יפו 
רשום אורון שחרזכר196210 ק"מ תחרותי65241741גבעתיים 
רשום אסרףמאיהנקבה196810 ק"מ תחרותי65241918תל אביב -יפוגאלווי ישראל
רשום בן שמעוןגלזכר20083 ק"מ תחרותי6535102049תל אביב -יפו 
רשום בן-סיניאלקנהזכר196410 ק"מ תחרותי65351685רעננה 
רשום בן-סינירועיזכר199510 ק"מ תחרותי65351686רעננה 
רשום לרנר הכהןנועהנקבה20083 ק"מ תחרותי6535212050תל אביב -יפו 
רשום פסטרנקנעםזכר20132 ק"מ תחרותי6539863006תל אביב -יפו 
רשום פסטרנקרומינקבה2015300 מ' קטקטים עממי (גילאי 0-6)6539864500תל אביב -יפו 
רשום ליטוינסקיהדסנקבה1973300 מ' קטקטים עממי (גילאי 0-6)6539884502תל אביב -יפו 
רשום גנניאלינוערנקבה19703 ק"מ תחרותי6547242035כפר ויתקין 
רשום גננייסמיןנקבה20043 ק"מ תחרותי6547242036כפר ויתקין 
רשום פזשמואלזכר19495 ק"מ תחרותי6547271060יבנה 
רשום יפתאסףזכר20093 ק"מ תחרותי6547292038תל אביב -יפו 
רשום ברקן אילנה נקבה19635 ק"מ תחרותי6536981091מתןמנורה מבטחים בע״מ
רשום מלחמלודינקבה20065 ק"מ תחרותי6537031032תל אביב -יפו 
רשום שבחליהנקבה20103 ק"מ תחרותי6537532012ירושלים 
רשום שבחליהנקבה2010300 מ' קטקטים עממי (גילאי 0-6)6537534509ירושלים 
רשום דאיניסןזכר196210 ק"מ תחרותי65492695חולון 
רשום דאידניאלהנקבה196310 ק"מ תחרותי65492696חולון 
רשום שפיראתום זכר198010 ק"מ תחרותי65492797תל אביב -יפו 
רשום שפיראמיהנקבה20113 ק"מ תחרותי6549272067תל אביב -יפו 
רשום שרונישיזכר196610 ק"מ תחרותי65241946תל אביב -יפו 
רשום גוטליבשמוליקזכר19555 ק"מ הליכה עממי6524324012ראשון לציון 
רשום גוטליבשמוליקנקבה19605 ק"מ הליכה עממי6524324015ראשון לציון 
רשום גרשוןאופירזכר20102 ק"מ תחרותי6532733075רחובות 
רשום מוזראוהדזכר198510 ק"מ תחרותי65328377תל אביב -יפו 
רשום מעודדשינקבה199610 ק"מ תחרותי65333078כפר הרי"ף 
רשום דוראללירוןנקבה19915 ק"מ תחרותי6533441010תל אביב -יפומנורה מבטחים
רשום יפתאמירזכר20062 ק"מ תחרותי6547293069תל אביב -יפו 
רשום יפתאלוןזכר20045 ק"מ תחרותי6547291061תל אביב -יפו 
רשום צורתאינקבה20045 ק"מ הליכה עממי6547344102תל אביב -יפו 
רשום צור ג'וי נקבה20095 ק"מ הליכה עממי6547344043תל אביב -יפו 
רשום בלוךאוהדזכר19793 ק"מ תחרותי6556842005תל אביב -יפורצי מנשה
Powered By ShvoongTix