מרוץ גיא - מרוץ ע"ש גיא אלגרנטי (אלגרה) 21.9.2019

חפש לפי:
שם משפחה שם פרטי
מספר הזמנה
כתובת דוא"ל 

סטטוסשם משפחהשם פרטימיןשנת לידהמקצההזמנהמספר חזהעיראגודה
Page size:
select
 738 items in 15 pages
רשום בלוךמיכאלזכר20093 ק"מ תחרותי6556842004תל אביב -יפורצי מנשה
רשום בלוךאוהדזכר19793 ק"מ תחרותי6556842005תל אביב -יפורצי מנשה
רשום בלוךמאיהנקבה20132 ק"מ תחרותי6556843027תל אביב -יפו 
רשום רוזנברגרועיזכר20013 ק"מ תחרותי6554122037תל אביב -יפו 
רשום סשןשרהנקבה198910 ק"מ תחרותי65542772תל אביב -יפו 
רשום ריפינסקיצביקהזכר19665 ק"מ הליכה עממי6554374041תל אביב -יפו 
רשום הוכמןדורזכר198810 ק"מ תחרותי65448266תל אביב -יפו 
רשום הוכמןמעייןזכר2015300 מ' קטקטים עממי (גילאי 0-6)6544824524תל אביב -יפו 
רשום כהןאבנקבה19975 ק"מ הליכה עממי6545324003תל אביב -יפו 
רשום בן שמעוןגלזכר20083 ק"מ תחרותי6535102049תל אביב -יפו 
רשום בן-סיניאלקנהזכר196410 ק"מ תחרותי65351685רעננה 
רשום בן-סינירועיזכר199510 ק"מ תחרותי65351686רעננה 
רשום לרנר הכהןנועהנקבה20083 ק"מ תחרותי6535212050תל אביב -יפו 
רשום ציפלוביץעופרזכר19725 ק"מ תחרותי6531161057תל אביב -יפו 
רשום קופילביץ טלנקבה19975 ק"מ תחרותי6531651058תל אביב -יפו 
רשום קורקטלזכר19975 ק"מ תחרותי6531661062תל אביב -יפו 
רשום שלומיוקליאורזכר198910 ק"מ תחרותי65317673אזור 
רשום שגיבמאינקבה199810 ק"מ תחרותי65237831רעננה 
רשום בן משהעדינקבה19965 ק"מ תחרותי6523871023בית חשמונאי 
רשום שגיבחןנקבה196610 ק"מ תחרותי65238833רעננה 
רשום ברקוביץתומרזכר19792 ק"מ תחרותי6524123012תל אביב -יפו 
רשום בלוךאלונהנקבה2015300 מ' קטקטים עממי (גילאי 0-6)6556844516תל אביב -יפו 
רשום חזןגלי נקבה19975 ק"מ הליכה עממי6556864020אבו גוש 
רשום גריפלמאינקבה19985 ק"מ הליכה עממי6556864021אבו גוש 
רשום רםאלעדזכר20073 ק"מ תחרותי6547232034תל אביב -יפו 
רשום רםגיאזכר20112 ק"מ תחרותי6547233065תל אביב -יפו 
רשום גנניעמיתזכר196610 ק"מ תחרותי65472413כפר ויתקיןOHAD LION HEART
רשום כספיגדזכר197310 ק"מ תחרותי65429354תל אביב -יפו 
רשום ארדיטיעידןזכר19935 ק"מ תחרותי6543091044רחובות 
רשום וויינשטייןגלנקבה19935 ק"מ תחרותי6543091045נס ציונה 
רשום חליבהיובלזכר20022 ק"מ תחרותי6543303036מזכרת בתיה 
רשום ריפינסקיחגיתנקבה19665 ק"מ הליכה עממי6554374042תל אביב -יפו 
רשום יחילביץעמיתנקבה20042 ק"מ תחרותי6554433071תל אביב -יפו 
רשום קפנרליבינקבה20042 ק"מ תחרותי6554533072תל אביב -יפו 
רשום דאיניסןזכר196210 ק"מ תחרותי65492695חולון 
רשום דאידניאלהנקבה196310 ק"מ תחרותי65492696חולון 
רשום שפיראתום זכר198010 ק"מ תחרותי65492797תל אביב -יפו 
רשום שפיראמיהנקבה20113 ק"מ תחרותי6549272067תל אביב -יפו 
רשום לרנר הכהןבןזכר20083 ק"מ תחרותי6535212051תל אביב -יפו 
רשום עמרםיוניזכר19685 ק"מ הליכה עממי6535394001תל אביב -יפו 
רשום עמרםרוני נקבה19725 ק"מ הליכה עממי6535394002תל אביב -יפו 
רשום זלצמןטלזכר19945 ק"מ תחרותי6545321024תל אביב -יפו 
רשום כהןנועםזכר20072 ק"מ תחרותי6545413009תל אביב -יפו 
רשום כהןעמיתזכר20092 ק"מ תחרותי6545413010תל אביב -יפו 
רשום כהןמיכלנקבה20132 ק"מ תחרותי6545413014תל אביב -יפו 
רשום כהןלנינקבה20112 ק"מ תחרותי6556873031תל אביב -יפו 
רשום פרשנועםזכר19995 ק"מ תחרותי6556941046תל אביב -יפו 
רשום גאיהחזקי נקבה20112 ק"מ תחרותי6557043034תל אביב -יפו 
רשום חזקיאילזכר2014300 מ' קטקטים עממי (גילאי 0-6)6557044519תל אביב -יפו 
רשום ברקוביץגיאזכר20102 ק"מ תחרותי6524123013תל אביב -יפו 
Powered By ShvoongTix