מרוץ גיא - מרוץ ע"ש גיא אלגרנטי (אלגרה) 21.9.2019

חפש לפי:
שם משפחה שם פרטי
מספר הזמנה
כתובת דוא"ל 

סטטוסשם משפחהשם פרטימיןשנת לידהמקצההזמנהמספר חזהעיראגודה
Page size:
select
 738 items in 15 pages
רשום הוכמןדורזכר198810 ק"מ תחרותי65448266תל אביב -יפו 
רשום הוכמןמעייןזכר2015300 מ' קטקטים עממי (גילאי 0-6)6544824524תל אביב -יפו 
רשום כהןאבנקבה19975 ק"מ הליכה עממי6545324003תל אביב -יפו 
רשום ליסאמירזכר198110 ק"מ תחרותי65252750תל אביב -יפו 
רשום ליסדניאלה נקבה20123 ק"מ תחרותי6525272013תל אביב -יפו 
רשום ליסיונתןזכר2015300 מ' קטקטים עממי (גילאי 0-6)6525274515תל אביב -יפו 
רשום רםאלעדזכר20073 ק"מ תחרותי6547232034תל אביב -יפו 
רשום רםגיאזכר20112 ק"מ תחרותי6547233065תל אביב -יפו 
רשום גנניעמיתזכר196610 ק"מ תחרותי65472413כפר ויתקיןOHAD LION HEART
רשום דבירלירון נקבה20112 ק"מ תחרותי6551723032תל אביב -יפו 
רשום דבירזיוזכר19802 ק"מ תחרותי6551723033תל אביב -יפו 
רשום דבירשקדנקבה2015300 מ' קטקטים עממי (גילאי 0-6)6551724517תל אביב -יפו 
רשום ציפלוביץעופרזכר19725 ק"מ תחרותי6531161057תל אביב -יפו 
רשום קופילביץ טלנקבה19975 ק"מ תחרותי6531651058תל אביב -יפו 
רשום קורקטלזכר19975 ק"מ תחרותי6531661062תל אביב -יפו 
רשום שלומיוקליאורזכר198910 ק"מ תחרותי65317673אזור 
רשום דאיניסןזכר196210 ק"מ תחרותי65492695חולון 
רשום דאידניאלהנקבה196310 ק"מ תחרותי65492696חולון 
רשום שפיראתום זכר198010 ק"מ תחרותי65492797תל אביב -יפו 
רשום שפיראמיהנקבה20113 ק"מ תחרותי6549272067תל אביב -יפו 
רשום שגיבמאינקבה199810 ק"מ תחרותי65237831רעננה 
רשום בן משהעדינקבה19965 ק"מ תחרותי6523871023בית חשמונאי 
רשום שגיבחןנקבה196610 ק"מ תחרותי65238833רעננה 
רשום ברקוביץתומרזכר19792 ק"מ תחרותי6524123012תל אביב -יפו 
רשום באביררונינקבה2014300 מ' קטקטים עממי (גילאי 0-6)6551744518תל אביב -יפו 
רשום אגוזיובלזכר20063 ק"מ תחרותי6551822017תל אביב -יפו 
רשום אגוזנועםזכר20043 ק"מ תחרותי6551822018תל אביב -יפו 
רשום סחיןיעקבזכר197810 ק"מ תחרותי65253253פתח תקווה 
רשום זילברנפתליזכר195910 ק"מ תחרותי65254555מודיעין-מכבים-רעות 
רשום קסנרענברנקבה19965 ק"מ תחרותי6527221069תל אביב -יפו 
רשום פרידמן תומר זכר199810 ק"מ תחרותי65320675רעננה 
רשום ליכטר פלדענת נקבה19745 ק"מ תחרותי6532101064משמר הנגב 
רשום SantarChenנקבה197910 ק"מ תחרותי65325676רחובות 
רשום רוזנברגרועיזכר20013 ק"מ תחרותי6554122037תל אביב -יפו 
רשום זלצמןטלזכר19945 ק"מ תחרותי6545321024תל אביב -יפו 
רשום כהןנועםזכר20072 ק"מ תחרותי6545413009תל אביב -יפו 
רשום כהןעמיתזכר20092 ק"מ תחרותי6545413010תל אביב -יפו 
רשום כהןמיכלנקבה20132 ק"מ תחרותי6545413014תל אביב -יפו 
רשום גנניאלינוערנקבה19703 ק"מ תחרותי6547242035כפר ויתקין 
רשום גננייסמיןנקבה20043 ק"מ תחרותי6547242036כפר ויתקין 
רשום פזשמואלזכר19495 ק"מ תחרותי6547271060יבנה 
רשום יפתאסףזכר20093 ק"מ תחרותי6547292038תל אביב -יפו 
רשום ברקוביץגיאזכר20102 ק"מ תחרותי6524123013תל אביב -יפו 
רשום אורון שחרזכר196210 ק"מ תחרותי65241741גבעתיים 
רשום אסרףמאיהנקבה196810 ק"מ תחרותי65241918תל אביב -יפוגאלווי ישראל
רשום סשןשרהנקבה198910 ק"מ תחרותי65542772תל אביב -יפו 
רשום ריפינסקיצביקהזכר19665 ק"מ הליכה עממי6554374041תל אביב -יפו 
רשום ריפינסקיחגיתנקבה19665 ק"מ הליכה עממי6554374042תל אביב -יפו 
רשום שפיראנעםנקבה20122 ק"מ תחרותי6549273094תל אביב -יפו 
רשום קרסיקיעלנקבה20062 ק"מ תחרותי6549353095תל אביב -יפו 
Powered By ShvoongTix