מרוץ נס ציונה ה-34, 1.3.2019 [נדחה לתאריך 15.3.2019]

חפש לפי:
שם משפחה שם פרטי
מספר הזמנה
כתובת דוא"ל 

סטטוסשם משפחהשם פרטימיןשנת לידהמקצההזמנהמספר חזהעיראגודהChoice1
Page size:
select
 1092 items in 22 pages
רשום שוורץאיתיזכר20062 ק"מ עממי6346332162נס ציונה רצי אשכול נס ציונה
רשום הורכובסקידבירזכר20102 ק"מ עממי6346692169נס ציונה  
רשום הורכובסקינילינקבה20082 ק"מ עממי6346692170נס ציונה  
רשום סיגלריואבזכר2013300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)6344233006רחובות D&D Runners Club
רשום סיגלרהראלזכר2015300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)6344233007רחובות  
רשום היימןרזזכר20072 ק"מ תחרותי6344401089נס ציונה רצי אשכול נס ציונה
רשום כנעןמיקה נקבה20102 ק"מ עממי6351022199נס ציונה  
רשום לביאיהב זכר20052 ק"מ תחרותי6351641097גן יבנה  
רשום ביידראוריזכר20072 ק"מ תחרותי6352061058נס ציונה טריאתלון נס ציונה
רשום אלגבי אורון זכר20072 ק"מ תחרותי6352141059רחובות  
רשום שבויוסיזכר19432 ק"מ תחרותי6348121034נס ציונהעיריית נס ציונה 
רשום דוידזוןאלעדזכר20072 ק"מ עממי6348402190נס ציונה טריאתלון נס ציונה
רשום כהןגאיהנקבה20072 ק"מ תחרותי6368821203נס ציונה  
רשום מרימי ישראלישרהנקבה19672 ק"מ תחרותי6344691093בת ים  
רשום גריסרואיתי זכר20082 ק"מ עממי6345002195נס ציונה  
רשום גריסרוגילינקבה20102 ק"מ עממי6345002196נס ציונה  
רשום גלנטיקוביזכר19782 ק"מ עממי6345412200נס ציונה  
רשום קוניקשינקבה20072 ק"מ תחרותי6348811092נס ציונה טריאתלון נס ציונה
רשום צוקרמןורדנקבה19752 ק"מ עממי6349092163נס ציונה  
רשום צוקרמןגילזכר20102 ק"מ עממי6349092164נס ציונה  
רשום גולדנברגאילתנקבה20092 ק"מ עממי6349132166נס ציונה  
רשום גרוסמןרבידזכר20072 ק"מ עממי6333881639נס ציונהבי"ס שקד 
רשום הראלטלזכר20072 ק"מ עממי6333891640נס ציונהבי"ס שקד 
רשום ויילאופירזכר20072 ק"מ עממי6333901641נס ציונהבי"ס שקד 
רשום וקסלרשחרזכר20072 ק"מ עממי6333911642נס ציונהבי"ס שקד 
רשום דייןמעייןנקבה20102 ק"מ תחרותי6336161062נס ציונה  
רשום כרמוןאליתנקבה20052 ק"מ תחרותי6336291074מודיעין-מכבים-רעות  
רשום גלבוע יפתחזכר20042 ק"מ תחרותי6336511090גדרה  
רשום דנגורנועםזכר20092 ק"מ תחרותי6336521091נס ציונה  
רשום מילשטייןיובלזכר20132 ק"מ עממי6353162212נס ציונה רצי לב המושבה
רשום מילשטייןיהונתןזכר20112 ק"מ עממי6353162213נס ציונה רצי לב המושבה
רשום מילשטייןגלזכר19782 ק"מ עממי6353162214נס ציונה רצי לב המושבה
רשום חנגליאפיזכר19642 ק"מ עממי6326402260נס ציונה  
רשום חנגליאריאלזכר20072 ק"מ עממי6326402261נס ציונה  
רשום תהילהגיא זכר20112 ק"מ עממי6326732265נס ציונה רצי אשכול נס ציונה
רשום תהילהאורינקבה20132 ק"מ עממי6326732266נס ציונה  
רשום כהןגלעדזכר19692 ק"מ תחרותי6368821204נס ציונה  
רשום גנותאלהנקבה20052 ק"מ תחרותי6368861201רחובותBEAT RUN 
רשום גראוברטאביטלנקבה19772 ק"מ עממי6368942322נס ציונה  
רשום גראוברטנעמינקבה20092 ק"מ עממי6368942323נס ציונה  
רשום גלנטי סמוליארנמרודזכר20092 ק"מ עממי6345412201נס ציונה  
רשום רונןיונתןזכר20092 ק"מ תחרותי6352241064נס ציונה  
רשום כהן אקניןדניאלזכר20092 ק"מ עממי6352282165נס ציונה  
רשום הירשערןזכר19682 ק"מ עממי6352372167נס ציונה  
רשום הירשיובלנקבה20092 ק"מ עממי6352372168נס ציונה  
רשום דרורנועםזכר20082 ק"מ תחרותי6336541035גדרהעצומה 
רשום כנעןיהבזכר2013300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)6336613008נס ציונה  
רשום עינבחייקיןנקבה20082 ק"מ תחרותי6336681006ראשון לציוןTri with me-ri 
רשום מילשטייןליאתנקבה19802 ק"מ עממי6353162215נס ציונה רצי לב המושבה
רשום ליבהבראפרתנקבה2012300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)6353423011נס ציונה  
Powered By ShvoongTix