מרוץ נס ציונה ה-34, 1.3.2019 [נדחה לתאריך 15.3.2019]

חפש לפי:
שם משפחה שם פרטי
מספר הזמנה
כתובת דוא"ל 

סטטוסשם משפחהשם פרטימיןשנת לידהמקצההזמנהמספר חזהעיראגודהChoice1
Page size:
select
 1092 items in 22 pages
רשום אורלובסקיאווהנקבה2015300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)6328773009רחובות  
רשום חייםרזזכר20102 ק"מ תחרותי6328871107נס ציונה  
רשום אפרתתהלנקבה20102 ק"מ תחרותי6329141038ראש העיןקרנות השוטרים-רוני 
רשום זהביתמר נקבה20082 ק"מ תחרותי6319691075נס ציונה רצי לב המושבה
רשום גלעדיהליזכר20092 ק"מ תחרותי6319991084נס ציונה רצי לב המושבה
רשום קופרהראלזכר20082 ק"מ תחרותי6320161087רחובות  
רשום ביליצקיחגיזכר19762 ק"מ עממי6355942203נס ציונה  
רשום ביליצקיאיתמרזכר20132 ק"מ עממי6355942205נס ציונה  
רשום ביליצקיישיזכר20092 ק"מ תחרותי6355941106נס ציונה  
רשום תמםסערזכר20082 ק"מ עממי6356812171נס ציונה  
רשום שוורץאיתיזכר20062 ק"מ עממי6346332162נס ציונה רצי אשכול נס ציונה
רשום הורכובסקידבירזכר20102 ק"מ עממי6346692169נס ציונה  
רשום הורכובסקינילינקבה20082 ק"מ עממי6346692170נס ציונה  
רשום חנגליאפיזכר19642 ק"מ עממי6326402260נס ציונה  
רשום חנגליאריאלזכר20072 ק"מ עממי6326402261נס ציונה  
רשום תהילהגיא זכר20112 ק"מ עממי6326732265נס ציונה רצי אשכול נס ציונה
רשום תהילהאורינקבה20132 ק"מ עממי6326732266נס ציונה  
רשום כנעןמיקה נקבה20102 ק"מ עממי6351022199נס ציונה  
רשום לביאיהב זכר20052 ק"מ תחרותי6351641097גן יבנה  
רשום ביידראוריזכר20072 ק"מ תחרותי6352061058נס ציונה טריאתלון נס ציונה
רשום אלגבי אורון זכר20072 ק"מ תחרותי6352141059רחובות  
רשום ברנרעמיתנקבה20102 ק"מ תחרותי6329331115גדרה  
רשום רותםנעמינקבה20102 ק"מ עממי6329342218נס ציונה  
רשום רותםנמרודזכר19792 ק"מ עממי6329342219נס ציונה  
רשום שטמריעלנקבה2014300 מ' אפרוחים (גיל מקסימלי 7)6329363013נס ציונה  
רשום גרוסמןרבידזכר20072 ק"מ עממי6333881639נס ציונהבי"ס שקד 
רשום הראלטלזכר20072 ק"מ עממי6333891640נס ציונהבי"ס שקד 
רשום ויילאופירזכר20072 ק"מ עממי6333901641נס ציונהבי"ס שקד 
רשום וקסלרשחרזכר20072 ק"מ עממי6333911642נס ציונהבי"ס שקד 
רשום מילשטייןיובלזכר20132 ק"מ עממי6353162212נס ציונה רצי לב המושבה
רשום מילשטייןיהונתןזכר20112 ק"מ עממי6353162213נס ציונה רצי לב המושבה
רשום מילשטייןגלזכר19782 ק"מ עממי6353162214נס ציונה רצי לב המושבה
רשום קרפליקאריאלזכר20072 ק"מ תחרותי6329381007ראשון לציוןTri with me-ri 
רשום שוורץמורןנקבה19782 ק"מ עממי6329522220נס ציונה רצי אשכול נס ציונה
רשום יצחקעמיתזכר20092 ק"מ עממי6329572222נס ציונה  
רשום תהילהאופיר זכר19812 ק"מ עממי6326732267נס ציונה רצי אשכול נס ציונה
רשום שגיאנירזכר20092 ק"מ עממי6326772268נס ציונה רצי אשכול נס ציונה
רשום רחמים גלזכר20092 ק"מ עממי6326812269נס ציונה  
רשום שבויוסיזכר19432 ק"מ תחרותי6348121034נס ציונהעיריית נס ציונה 
רשום דוידזוןאלעדזכר20072 ק"מ עממי6348402190נס ציונה טריאתלון נס ציונה
רשום כהןגאיהנקבה20072 ק"מ תחרותי6368821203נס ציונה  
רשום דייןמעייןנקבה20102 ק"מ תחרותי6336161062נס ציונה  
רשום כרמוןאליתנקבה20052 ק"מ תחרותי6336291074מודיעין-מכבים-רעות  
רשום גלבוע יפתחזכר20042 ק"מ תחרותי6336511090גדרה  
רשום דנגורנועםזכר20092 ק"מ תחרותי6336521091נס ציונה  
רשום דיבשיאריאלזכר20092 ק"מ תחרותי6320261155בנימינה-גבעת עדה  
רשום גמליאלבועזזכר19702 ק"מ תחרותי6320401156רחובות  
רשום גמליאלשגיאזכר20022 ק"מ תחרותי6320401157רחובות  
רשום גמליאלגלזכר20052 ק"מ תחרותי6320401158רחובות  
רשום יצחקאופירזכר20122 ק"מ עממי6329572223נס ציונה  
Powered By ShvoongTix