מרוץ שהם חבל מודיעין 12.10.2018

חפש לפי:
שם משפחה שם פרטי
מספר הזמנה
כתובת דוא"ל 

סטטוסשם משפחהשם פרטימיןשנת לידהמקצההזמנהמספר חזהעיראגודה
Page size:
select
 248 items in 5 pages
רשום ובראיתיזכר20015 ק"מ תחרותי604197300שוהםאינטרוואל
רשום FahyMaryנקבה196410 ק"מ תחרותי60482323נתניה 
רשום דשאליאורזכר197010 ק"מ תחרותי60482324נתניה 
רשום מוגניעופרינקבה20131.5 ק"מ עממי (כולל חולצה ומדליה)604931 שוהם 
רשום מוגנימאיהנקבה2014300 מ' אפרוחים (ללא חולצה כולל מדליה)604931 שוהם 
רשום חלווהגילינקבה20091.5 ק"מ עממי (כולל חולצה ומדליה)605144 שוהם 
רשום חלווהיעלנקבה19741.5 ק"מ עממי (כולל חולצה ומדליה)605144 שוהם 
רשום גולדברגאריהזכר198710 ק"מ תחרותי60195827לוד 
רשום טרנראסףזכר20072 ק"מ תחרותי605615500רמת השרון 
רשום טרנרצביזכר19702 ק"מ תחרותי605615501רמת השרון 
רשום שבחיניב זכר19742 ק"מ תחרותי605640502ירושלים 
רשום שגיאאוריזכר20092 ק"מ תחרותי605670503כפר טרומןלרוץ עם פיני
רשום שגיאאיריסנקבה19712 ק"מ תחרותי605670504כפר טרומןלרוץ עם פיני
רשום Prais Annaנקבה197610 ק"מ תחרותי60568635מודיעין-מכבים-רעותהרוח השניה
רשום אברהםמוראלזכר19985 ק"מ תחרותי600676330שוהם 
רשום סידיאילןזכר196310 ק"מ תחרותי60073756רמת גן 
רשום גרניקמיכאלזכר195710 ק"מ תחרותי60521760שוהםרצי100מני
רשום קפויהגיאזכר197610 ק"מ תחרותי60558325יהוד 
רשום מידדאראלזכר196810 ק"מ תחרותי60569036טירת יהודהלרוץ עם פיני
רשום ליזרמןנירזכר19755 ק"מ תחרותי605785302שוהם 
רשום נתנאלאלעדזכר19841.5 ק"מ עממי (כולל חולצה ומדליה)605810 מבשרת ציון 
רשום RopheTanivנקבה196510 ק"מ תחרותי60585012שוהם 
רשום מימוןפיניזכר197110 ק"מ תחרותי60585713שוהם 
רשום מדניקשיזכר198010 ק"מ תחרותי60586614אור יהודה 
לא משולם אבירג׳ורדןזכר198710 ק"מ תחרותי605922 כפר טרומן 
רשום אמיגהירוןזכר197510 ק"מ תחרותי60703659גני תקווה 
רשום ברנדסבעזזכר2013300 מ' אפרוחים (ללא חולצה כולל מדליה)607038 שוהם 
רשום משולםרזזכר20055 ק"מ תחרותי607053333שקףמושב שקף
רשום רומימורןנקבה19845 ק"מ תחרותי607055334שוהם 
לא משולם אמירניצןזכר20015 ק"מ תחרותי607089 שוהםרצי100מני
רשום אידלסוןדוידזכר197310 ק"מ תחרותי60714863שוהם 
רשום ארם אלקנהזכר19545 ק"מ תחרותי607160335אור יהודהM & M
רשום עמרתמרנקבה19805 ק"מ תחרותי607165336ראש העין 
רשום עמרעמירםזכר19815 ק"מ תחרותי607165339ראש העין 
רשום סלומוןמוריה נקבה20091.5 ק"מ עממי (כולל חולצה ומדליה)607217 שוהם 
רשום אמירניצןזכר20015 ק"מ תחרותי607274340שוהםרצי100מני
רשום אמירשחרזכר20035 ק"מ תחרותי607274341שוהםרצי100מני
רשום אמיראביבזכר20092 ק"מ תחרותי607274520שוהםרצי 100מני
רשום צוקרמןיצחקזכר194710 ק"מ תחרותי60789342ערד 
רשום לברוןזכר19725 ק"מ תחרותי607964314שוהםרצי100מני
רשום לבאוריזכר20045 ק"מ תחרותי607964321שוהם 
רשום גסרגידיזכר2011300 מ' אפרוחים (ללא חולצה כולל מדליה)607981 שוהם 
רשום ברקשירנקבה19995 ק"מ תחרותי601877307פתח תקווה 
רשום ברקיערהנקבה19985 ק"מ תחרותי601877308פתח תקווה 
רשום ברקחנןזכר19675 ק"מ תחרותי601877309פתח תקווה 
רשום קדםאיילזכר19625 ק"מ תחרותי605996326שוהםרצי100מני
רשום קרטהאיילהנקבה20121.5 ק"מ עממי (כולל חולצה ומדליה)607984 מזכרת בתיה 
רשום קרטהאיתןזכר20121.5 ק"מ עממי (כולל חולצה ומדליה)607984 מזכרת בתיה 
רשום קרטהיחיאלזכר19821.5 ק"מ עממי (כולל חולצה ומדליה)607984 מזכרת בתיה 
רשום גסר רונןזכר2014300 מ' אפרוחים (ללא חולצה כולל מדליה)607986 שוהם 
Powered By ShvoongTix